Ungdomsskolen i UngiAarhus SYD

DER ER ÅBENT FOR DEN NYE SÆSON 

Tryk på "tilmeld ungdomsskolehold" for tilmelding

Ungdomsskolen er din mulighed for at lave masser af spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser og fag, møde andre unge, knytte venskaber for livet, opleve verden, og i det hele taget have det rigtig sjovt.
 
Som ung mellem 13 og 18 år i Aarhus kan du melde dig til undervisning/hold og ture på alle ungdomsskoleafdelinger i hele kommunen. UngiAarhus SYD har ungdomsskole undervisning i den sydlige del af Aarhus - i lokaldistritkerne Frederiksbjerg, Læssøesgade, Holme, Rundhøj, Tranbjerg, Bavnehøj, Højvang, Viby, Vestergaard, Søndervang, Rosenvang, Kragelund, Skåde, Beder, Malling, Solbjerg og Mårslet.

Ungdomsskolen rummer en bred vifte af muligheder fra faglig undervisning i fritiden og samarbejde med folkeskolen om valgfag til indsatser til individuelle tiltag for unge som har brug for et alternativt lærings- og dannelsesmiljø som understøtter den enkelte unge i målet om at tage en ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder tæt med ungdomsuddannelser for at facilitere brobygning fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsættet i Ungdomsskolen er ”de unges stemme” og understøtter de unges egne interesser og ønske – med målet om at de unge bliver egne aktører i eget liv. Fællesskabet og inddragelse af de unge er centralt i tilbuddene hvor alle har muligheden for at deltage.

Ungdomsskolen har rammer til at skabe ungemiljøer hvor unge kan ”være” sammen med andre, og med voksne som understøtter de unges egne ønsker og tanker om at blive dygtigere på eget ungdomsliv.

Ungdomsskolens tilbud understøtter de unges eget ønske om at møde andre unge på tværs af byen.

Senatet SYD

Medarbejdersiden

Information

UngiAarhus SYD og SYDVEST
Ungdomsskolen

Grøndalsvej 2
8260 Viby J.
_____________________

Fritids- og Ungdomsskoleleder UngiAarhus SYD
Ole Ibsen
Mail: olib@aarhus.dk
Tlf.: +45 29 20 99 40

Fritids- og Ungdomsskoleleder UngiAarhus SYDVEST
Mads Erik Seiersen
Mail: maerse@aarhus.dk 
Tlf.: +45 41 85 71 00

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder UngiAarhus SYDVEST
Rikke Herold
Mail: rikher@aarhus.dk
Tlf.: +45 21 44 02 34

_____________________

Viby Skole, Vestergaardskolen, Rosenvangskolen, Højvangskolen, Bavnehøj Skole, Søndervangskolen, Selam Friskole, Aarhus Friskole, Aarhus Privatskole
Lars Kramers
Tlf: 30 42 83 55
E-mail: krlar@aarhus.dk 

Frederiksbjergskolen, Læssøesgadeskole, Holme Skole, Rundhøjskolen, Interskolen, Forældreskolen, Skt. Knuds Skole
Michael Rugaard Høgh Dam
Tlf: 21 46 66 78

E-Mail: mird@aarhus.dk

Kragelundskolen, Skåde Skole, Beder Skole, Malling Skole, Mårslet Skole, Solbjergskolen, Tranbjergskolen
Peter Hørslev Sørensen
Tlf: +45 41 85 71 88
E-mail: pehs@aarhus.dk

Links