Ungdomsskolen i Gellerup/Toveshøj

Vores primære fokus er at forberede og motivere unge til aktivt at vælge, samt gennemføre en uddannelse og siden finde vej til arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at tilbyde sunde fritidsaktiviteter og fællesskaber, som både styrker børnene og de unges faglige kundskaber, samt udvikler deres personlige og sociale kompetencer.

Ungdomsskolen samarbejder tæt med andre uddannelsesinstitutioner og skoler i Aarhus. For eksempel tilbyder vi undervisning i og praktisk erfaring med projekt- og iværksætteri, hvor unge via socialt entreprenørskab, og økonomisk støtte til de mest lovende idéer, får indblik i at styre et projekt fra løs tanke til konkrete projekter eller produkter. 

Vi sender jævnligt elever fra den lokale folkeskole i brobygningsforløb på erhvervsrettede uddannelser, og nogle af de meget uafklarede unge får mulighed for at komme i længere skoleforløb på en af Aarhus’ produktionsskoler. Desuden tilbyder vi sammen med den sociale helhedsplan i området karriere- og uddannelsesvejledning, samt besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

En af vores største succeser er Rap Akademiet, som både har vundet en Danish Music Award og er blevet nomineret til Den Kriminalpræventive Pris. Som navnet antyder, begyndte tilbuddet som undervisning i rap, men i dag er det en egentlig kulturskole for kreativitet og fysisk udfoldelse. Ud over rap kan de unge blandt andet lære at synge, danse, producere musik, samt musikvideoer og medieproduktion generelt. 

Ungdomsskolen tilbyder også sports- og motionstilbud som pigeboksning og fodboldskole, og aldersgruppen er fra og med 14 år til og med 17 år.

Her kan du se vores hold

Information

Send digital post
Læs mere om digital post 

UngiAarhus Gellerup/Toveshøj
Janesvej 2
8220 Brabrand

FU-leder 
Anders Glahn
Mail: angl@aarhus.dk
Tlf.: +45 51 57 50 33 

Vice FU-leder
Rasmus Brandt Lauridsen
Mail: rabla@aarhus.dk
Tlf.: +45 41 85 72 99

Links