Gadeplan Aarhus - Børn og Unge

Børn og Unges opsøgende indsats i Gadeplan Aarhus baserer deres indsats på de unges frivillige medvirken og motivation med afsæt i Ungdomsskolelovgivningen.

De Børn og unges opsøgendes hovedopgave er inkluderende indsatser, således at unge kan indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber i skole/ungdomsuddannelser og i fritiden – lokalt og bydækkende.

Den UngiAarhus-opsøgende indsats har særlig fokus på, at støtte de unge i en inklusion i deres eget nærmiljø.

 

Information

Gadeplan Aarhus Børn og Unge
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
______________________

Leder af Gadeplan Aarhus Børn og Unge
Michel Larsen
E-mail: milar@aarhus.dk 
Tlf.: +45 51 57 50 24

Links