UngiAarhus VEST

UngiAarhus VEST er et nyt distrikt i fritids- og ungdomsskoleområdet. Vi dækker fritidscentrene:

 • Sabro-Skjoldhøj-Tilst
 • Sødal-Engdal
 • Toveshøj-Gellerup
 • Åbyhøj

UngiAarhus VEST består af klubber for 4. klasse til 18 år og pædagogisk ledede legepladser.

Derudover arrangerer Ungdomsskolen både undervisning og målrettede fritidsaktiviteter for unge mellem 14 og 17 år.

Vores fokusområder er

 • At 95 procent af en ungdomsårgang i Aarhus Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • Det gode ungdomsliv i nogle af Danmarks fattigste boligområder.
 • Livsmestring.

Tværgående samarbejder
UngiAarhus VEST baserer vi driften på tværgående samarbejde. Vi gør aldrig ting alene, men samarbejder altid med gode kræfter i distriktet blandt andet: 

 • DTO - det tværfaglige områdesamarbejde.
 • Get2sport og Get2job
 • Den boligsociale indsats.
 •  Og mange andre ...
Ingen aktuelle nyheder

Send digital post
Læs mere om digital post 

UngiAarhus VEST
Grøndalsvej 2
8260 Viby J. 

Fritids- og Ungdomsskoleleder 
Anders Glahn
Mail: angl@aarhus.dk
Tlf.: +45 51 57 50 33 

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Rasmus Brandt Lauridsen
Mail: rabla@aarhus.dk
Tlf.: +45 41 85 72 99

Links

Bestyrelsen (under udarbejdelse)

Område udviklingsplan 2018-2020