Det centrale udbud af kurser og kompetenceudvikling på UngiAarhus området foregår via et bydækkende kursusudvalg bestående af 10 FU-ledere, fritidsledere og ungdomsskolekoordinatorer, der repræsenterer Nord, Syd, Vest og Gellerup-Toveshøj. 

Kursusudvalget arbejder ud fra en masterplan med prioriterede temaer, som er vedtaget i FU-ledelsen. Masterplanen indeholder en passende fleksibilitet, der åbner mulighed for at kursusudvalget i årets løb også kan vurdere og igangsætte kursusforløb på temaer, der efterspørges fra ansatte i UngiAarhus.

Aktiviteterne finansieres af en central kursuspulje, som hvert år prioriteres i relation til den gældende masterplan. 

 • 11-01-2019
  08:15-11:45
  Klasseledelse - modul 3 ·
  100
 • 18-01-2019
  09:00-12:30
  Vitaliseringssamtaler ·
  100
 • 25-01-2019
  08:15-11:45
  Klasseledelse - modul 4 ·
  100

Information

UngiAarhus Fællesadministration
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

____________________________

Medlemmer

Formand:
Jette Dahl
Mail: dahl@aarhus.dk
​Tlf.: +45 51 57 57 57

Mads Erik Seiersen
Mail: maerse@aarhus.dk
​Tlf.: +45 41 85 71 00

Anne Winther Jørgensen
Mail: awjo@aarhus.dk
​Tlf.: +45 29 20 80 34

Lilian Kjærsgaard
Mail: likj@aarhus.dk
​Tlf.: +45 51 18 18 94

Kirsten Sønderby
Mail: kiso@aarhus.dk
​Tlf.: +45 51 57 66 00

Lars Kramers
Mail: krlar@aarhus.dk
Tlf: +45 30 42 83 55

Jakob B. Oehlenschläger
Mail: jaoe@aarhus.dk
​Tlf.: +45 41 85 82 27

Søren Küsch Larsen
Mail: sokla@aarhus.dk
​Tlf.: +45 41 85 68 72

Sekretær for udvalget:
Børge Fedders
Mail: bof@aarhus.dk
Tlf.: +45 24 44 05 32