Nyhedsarkiv

125Nyheder 92 Nyt fra...

Unge udvikler Bispehaven

Ellekærskolens hal bliver omdannet til et stort, kreativt projektværksted, når unge i alderen 13 til 17 år mødes til ungekonferencen VORES BISPEHAVEN lørdag den 23. september. De unge får mulighed for at arbejde med egne ideer til et aktivt børne- og ungdomsliv
Nyhed billede
Bispehaven er andet end bandeuro. Bispehaven er også en masse, velfungerende unge, som gerne vil bidrage til, at deres boligområde udvikler sig på deres præmisser. Derfor er alle 13-17-årige i lokalområdet inviteret til ungekonferencen VORES BISPEHAVEN, hvor de – sammen med frivillige og professionelle – får mulighed for at arbejde med egne ideer til et aktivt børne- og ungdomsliv.

”Vi vil gerne mobilisere alle de gode ressourcer, der er i Bispehaven og nærområdet. De unge skal have mulighed for at komme på banen med deres ideer til, hvordan Bispehaven kan udvikle sig efter deres ønsker og behov. Derfor har vi arrangeret ungekonferencen, hvor de unge skal samarbejde med frivillige og professionelle om at udvikle deres ideer til konkrete projekter. De unge kårer selv de bedste projekter, som går videre til Lederrådet i Bispehaven” siger Fritidsleder Jakob Bangsgaard Oehlenschläger

Lederrådet i Bispehaven består af ledere, fra forskellige enheder, med berøring til arbejdet med børn og unge i Bispehaven. Det er Lederrådet der i sidste ende beslutter, hvilke projekter, der skal realiseres.

På ungekonferencen arbejdes inden for fem temaer, som de unge selv har været med til at udpege:

1) Legepladsens grønne område,
2) Ungeråd,
3) Aktiviteter & fællesskaber,
4) Den gode fortælling,
5) Læringsfabrikken.

Ellekærskolen lægger hal til ungekonferencen, som finder sted lørdag den 23. september kl. 9.30-22.00. Byrådspolitikerne er inviteret til at overvære de færdige projekter kl. 17.20, Borgmester Jacob Bundsgaard er blandt de deltagende, hvorefter konferencen rundes af med en fest.

VORES BISPEHAVEN arrangeres i et samarbejde mellem frivillignetværket Unge4Unge, UngiAarhus Vest, Ungdomscentret og den boligsociale indsats i Bispehaven.

Tilmelding
Tilmelding sker på #VORESBISPEHAVEN på Facebook eller til Jane Grønnebæk, Ungdomscentret, på mail

Læs mere om ungekonferencen på Vores Bispehaven


...

20-09-2017 MRSB

Forrige 10 Næste 10