Nyhedsarkiv

138Nyheder 69 Nyt fra...

Ungdomsskolen kan udbyde valgfag efter kl. 16

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet Aarhus Kommune dispensation til at gennemføre et 3-årigt forsøg med at udbyde valgfag, der introducerer til erhvervsuddannelserne
Forsøget gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommunens folkeskoler, udvalgte erhvervsuddannelsesinstitutioner og Ung i Aarhus – ungdomsskolen. Forsøgsperioden er skoleårene 2018/19 til 2020/21.

Forsøget indebærer, at ungdomsskolen udbyder 1. valgfag efter kl. 16 på en erhvervsuddannelse. Valgfaget gennemføres på den pågældende erhvervsuddannelse og har et fagligt indhold, der matcher uddannelsens profil. Der fastsættes mål og indhold for fagene jf. Fælles Mål bekendtgørelsens §41 og 46.

Formålet med de konkrete valgfag er at skabe motiverende læringsmiljøer gennem kobling af teori og praksis, og derved kvalificere de unges uddannelsesvalg via ’hands on’ erfaringer med ungdomsuddannelser. Forløbene har således en brobyggende karakter, idet det introducerer unge til ungdomsuddannelsen både fagligt og praktisk.

Det forudsættes at:

- de valgfag, der oprettes under forsøget, er et supplement til skolernes faste valgfagsudbud
- der indgås en kontrakt ml. ungdomsskole og erhvervsuddannelse
- de deltagende skolers bestyrelser giver tilsagn
-ungdomsskolen sender månedlig opgørelse over elevernes fremmøde/fravær til hjemskolerne.

28-02-2018 ROSO

Forrige 10 Næste 10