Nyhedsarkiv

137Nyheder 87 Nyt fra...

BU særnyt om UngiAarhus

Hver anden uge udgiver Børn og Unge i Aarhus Kommune et nyhedsbrev. BUnyt indeholder en bred vifte af historier, både fra børn og unges dagligdag men også fra pædagogernes, lærernes og forvaltningens virkelighed. Denne udgave er et særnummer om UngiAarhus
Nyhed billede
I UngiAarhus gør vi os hver dag umage med at skabe gode rammer for børn og unges fritid. Vi ved, at alle børn og unge har brug for et sted, hvor de kan komme, som de er, og hvor de kan udvikle sig og lære gennem interesser og lyst. For os
handler det om at finde det nyttige i det unyttige.

Med et fælles mål om at omfavne mangfoldigheden og gøre en positiv forskel for alle børn og unge er ambitionen at skabe trygge og gode rammer, hvor dedikerede og kompetente voksne tager imod, lytter interesseret og sætte aktiviteter i gang.
Én af vores vigtigste opgaver er at være et lyttende øre og en hjælpende hånd, som motiverer børn og unge til at turde rykke sig og mestre livet. Vi er - og vil være - tæt på rejsen fra barn til ung; en betydningsfuld fase i livet, hvor der både er highfives og bump på vejen.

At prioritere UngiAarhus´ udgave af BU Nyt-stafetten har været en øvelse i fravalg; som bydækkende tilbud, der netop hylder mangfoldigheden og fællesskabet for alle børn og unge, er bredden i vores tilbud kendetegnet ved at strække sig fra forebyggelsestrekantens almene grønne indsatser for de mange til de specifikke og indgribende røde indsatser for de få. I denne udgave af BU NYT fortæller vi om klublivet, som det leves lokalt i alle byens lokaldistrikter, og viser de unikke læringsrum, vi stiller til rådighed for alle børn og unge. Samtidig fortæller vi også om de mange indsatser, vi sammen med vores samarbejdspartnere hver dag iværksætter overfor mindre grupper eller enkelte børn og unge, som har behov for ekstra opmærksomhed.

Vi fortæller også om vores tætte samarbejde med skolen, der i øjeblikket styrkes, når klub og skole kommer under samme tag. Vi får mange facetter med – vigtigst af alt har vi givet plads til dem, det hele handler om: børn og unge.
I børne- og ungebyrådets indledende leder er der fokus på det frirum fra krav og forventninger, som de unge finder hos UngiAarhus. Her er indflydelse og selvbestemmelse i højsædet og miljøer med plads til fysisk udfoldelse, samtaler, kreativitet, leg og nærvær. Tid til at være og næres.

Det er det, UngiAarhus kan, vil og ønsker. Vi lykkes, når vi giver børn og unge ny ilt, ny selvindsigt og puffer dem videre med robusthed og selvtillid. Altid i samarbejde med andre professionelle og voksne omkring det enkelte barn eller den unge, for vi lykkes allerbedst i fællesskab.

Stærkere fællesskaber er for alle – vi er klar!

05-03-2018 ROSO

Forrige 10 Næste 10