Nyhedsarkiv

143Nyheder 61 Nyt fra...

Forældre har en betydningsfuld rolle

I de første skoleår har forældre fuld opmærksomhed på barnets skoledag, men som årene går, og børnene bliver ældre, falder forældrenes engagement ofte.
Samtidig synes mere end hver fjerde ung i 8. klasse, at det er svært at tale med sine forældre, og at de voksne viser for lidt interesse for deres liv.

Fokus på forældre gennem fagprofessionelle
Projektet Styrket forældrevejledning i udskolingen skal styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene og dermed gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn. Projektet skal danne grundlag for udvikling af en ny og mere virkningsfuld praksis hos skole og fritids- og ungdomsskoleområdet i forhold til at arbejde med forældre som ressource og opkvalificere forældresamarbejdet.

Forældre har en betydningsfuld rolle for deres barns/unges trivsel og læring. Derfor vil projektet styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene, for det er hos børnene, de unge og deres forældre, at effekten skal opleves og ses. Tesen er, at en ændret praksis hos de fagprofessionelle kan gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn/ung.

Forælderinvolvering
Projektet er et udviklingsprojekt, som blandet andet skal bidrage til at flytte mindsettet – fra forestillingen om, at unge i udskolingsalderen kan klare sig selv, til en forståelse af at forældre stadig spiller en vigtig og afgørende rolle i de unges liv. Projektet handler derfor både om udvikling af konkrete metoder til forældreinvolvering, men også om at ændre både forældres, unges og fagprofessionelles mentale modeller.

Udskolingsalderen byder på særlige udfordringer og livsopgaver, som børnene og de unge har brug for hjælp og støtte til at sætte ord på, reflektere over og finde sig til rette i. Forældre, skole og FU er fælles om opgaven sammen med de unge. Derfor er det centralt for projektet, at det er i dette fællesskab, at den gode praksis udvikles og afprøves.

Ambitionen er at udvikle den gode, virkningsfulde praksis og afprøve den og evaluere effekten.

I august-november 2018 er der mulighed for at få projektgruppen til at deltage på et teammøde i udskolingen på egen skole eller i klubben, hvor de vil introducere nye praksismetoder – bl.a. et spil til at kvalificere skole-hjem-samtalen. Man kan sende en mail til mhja@aarhus, hvis man vil bestille et besøg.

Få inspiration til skole-hjem-samtalen.
Se videoen om det nye SPOT ON spil, som sikrer en større grad af dialog til skole-hjem-samtalerne og skaber rum for samtale mellem forældre og børn. Det er Projektgruppen for Styrket Forældrevejledning i Udskolingen, som har arbejdet med at udvikle nye metoder herunder spillet, SPOT ON. Spillet er udviklet på baggrund af KvaS Vital, der understøtter et helhedsorienteret syn på den unge og dermed sikrer, at den unge blive set og hørt.

SPOT ON kan spilles som forberedelse til skole-hjem-samtalen – vis den evt. på forældremøder eller på et teammøde for udskolingen.

Se videoen nederst på siden på aarhus.dk.

05-09-2018 MRSB

Forrige 10 Næste 10