Nyt fra...

129 Nyheder 84 Nyt fra...

To 'hyrder' under æresporten

Fritidslederne af klubber og legepladser i henholdsvis Toveshøj og Gellerup, Lilian Kjærsgaard og Mohamed Ibrahim, havde forleden en slags sølvbryllup at fejre – nemlig 25 års jubilæum som medarbejdere i Aarhus Kommune. For Mohameds vedkommende alle årene i Gellerup, mens Lilian også har arbejdet i midtbyen og Herredsvang. De to mangeårige kolleger fik blandt andet overrakt hver deres hyrdestav af fritids- og ungdomsskoleleder Anders Glahn, der kan se op til flere sammenhæng mellem det at vogte får og styre hyrdehunde, og så at være leder i fritids- og ungdomsklubberne – med et glimt i øjet naturligvis:

- Man skal både kunne styre flokkene, navigere mellem mange forskellige slags mennesker og ikke mindst være opmærksom på medarbejdernes signaler. Det synes jeg, de gør godt – og det ser man især på de grupper af medarbejdere, de gennem årene har fået samlet og fået til at samarbejde om det fælles bedste for børn og unge i Gellerup-Toveshøj, forklarede Anders Glahn.

To 'hyrder' under æresporten

18-09-2018 STP

NORD-Klubberne A45:

VEST - Åbyhøj: