Vand som tema

I UngiAarhus inddrager vi vand som læringsrum på en lang række områder. Hovedhjørnestenen i dette læringsrum er vores sejlende være-/værk-sted i form af en RIB med 300 hk og plads til 12 passagerer og to bådførere. Båden er erhvervet for midler fra RULLmini.

Vi har med båden som udgangspunkt vandaktiviteter både inden for klub og ungdomsskole og i et nært samarbejde med områdets folkeskoler. Konkret udmønter det sig i vandsportsaktiviteter såsom svømning, snorkling, dykning og sejlads. Sideløbende praktiseres en lang række undervisningsaktiviteter, hvor vand inddrages på den ene eller anden måde. Undervisning i emner som ’energi’ og ’landskabsformer og landskabsdannelse’ er eksempler herpå.  

Vores mål er at områdets børn og unge bliver fortrolige med vand som læringsrum. Børn og unge, der har deltaget i vandaktiviteter, når gennem aktiviteter og undervisning på og i havet viden om og fortrolighed med dette element. Konkret skal vandaktiviteterne medvirke til, at børn og unge lærer at svømme, dykke, snorkle, bade, vinterbade, lege, udforske og sejle på/i havet. Forudsætning herfor er, at klubtilbuddene/ungdomsskolen sørger for, at eleverne har aflagt svømmeprøve og/eller har udfyldt vandkontrakt. 

Vores mål er, at mindst halvdelen af vores børn og unge stifter bekendtskab med tre af ovenstående aktiviteter og har udviklet deres færdigheder inden for disse i løbet af et skoleår. De har endvidere erhvervet sig færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til efterfølgende at deltage i vandaktiviteter på en hensigtsmæssig og sikker måde.

Inspirationsvideo

RIB-instruktionsvideo om 7,5 m Tornado

Vandaktiviteter

 • Dykning – undervisning til PADI-certifikat.
 • Prøvedykning fra RIB.
 • Prøvedykning fra stranden.
 • Undervisning i fridykning og snorkel dykning fra gummibåd og  RIB.
 • Kajaksejlads.
 • Badeaktiviteter/svømmeprøver.
 • Gummibådssejlads ( Banantræk. ) = vandsjov = Water action.
 • RIB-sejlads med oplevelser.
 • RIB-sejlads for vildmarkshold.
 • RIB-sejlads for diverse sommerlejre.
 • RIB-sejlads for handicappede.
 • Fisketure.
 • Undervisning i maritime temaer på vandet så som fauna under/over vandet.
 • Undervisning i søsikkerhed.
 • Fysikundervisning med fokus på energi.
 • Biologiundervisning på vandet med fokus på havets plante og dyreliv.
 • Geografiundervisning på vandet med fokus på landskabsdannelse og bygeografi.

Sikkerhedsinstrukser for sejlads

For hver sejlads laves der en opdateres sikkerheds instruks i forhold til vind, strøm og vejr forhold.

Grundlæggende sommerinstruks (pdf, åbner nyt vindue)

Grundlæggende vinterinstruks (pdf, åbner nyt vindue)

UngiAarhus Vest
Grøndalsvej 2
8260 Viby J.

Send digital post
Læs mere om digital post

FU-Leder
Jette Dahl
E-mail: dahl@aarhus.dk
Tlf.: +45 51 57 57 57

Vice-FU-leder
Pernille Refstrup Lauridsen
E-mail: pere@aarhus.dk
Tlf.: +45 51 57 57 17