UngiAarhus Gellerup/Toveshøj

UngiAarhus Gellerup/Toveshøj består af klubber for de 4. klasse til 18 år og pædagogisk ledede legepladser for alle i Gellerup, Toveshøj og Ungdomsskolen.

Derudover dækker Ungdomsskolen både Gellerup og Toveshøj, og arrangerer målrettede fritidsaktiviteter for unge mellem 14 og 17 år.

Vores fokusområder er

  • At 95 procent af en ungdomsårgang i Aarhus Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • Det gode ungdomsliv i Danmarks fattigste boligområde.
  • Livsmestring.

Tværgående samarbejder
I Gellerup/Toveshøj baserer vi driften på tværgående samarbejde. Vi gør aldrig ting alene, men samarbejder altid med gode kræfter i lokalområdet blandt andet: 

  • DTO - det tværfaglige områdesamarbejde.
  • Get2sport og Get2job
  • Den boligsociale indsats.
  • Gelleraps med videre ...

Send digital post
Læs mere om digital post 

UngiAarhus Gellerup/Toveshøj
Grøndalsvej 2
8260 Viby J. 

Fritids- og Ungdomsskoleleder 
Anders Glahn
Mail: angl@aarhus.dk
Tlf.: +45 51 57 50 33 

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Rasmus Brandt Lauridsen
Mail: rabla@aarhus.dk
Tlf.: +45 41 85 72 99

Links