Kontaktinformation

 
Kontakt din kørelærer
eller din førstehjælpslærer,
hvis du har spørgsmål om
igangværende undervisning.

Kan du ikke finde svar på hjemmesiden.
kontakt da den knallertansvarlige;
Morten Koch 41 87 24 45
Send gerne en sms med oplysninger,
så kan du forvente svar indenfor to dage.
Ellers skriv til: knallert@mbu.aarhus.dk

Venteliste til Knallert og førstehjælp

Venteliste eller direkte tilmelding til knallertkørekort og førstehjælp hos UngiAarhus.

UngiAarhus udbyder to ventelister, hvor du kan tilmelde dig den du har lyst til. Den ene venteliste er til hold der afholdes på Lisbjerg Skolen i Århus N og den anden med afholdelse på Holme skole i Århus Syd.

Som noget nyt kan du også tilmelde dig direkte på et hold. 

For at se oversigten i SYD - TRYK HER

For at se oversigten i NORD - TRYK HER

Pris: 550 kr. (100 kr for førstehjælp, 450 kr for knallertkørekort)

Adresse: UngiAarhus Syd, Mølleskovvej 13, Højbjerg

Adresse UngiAarhus Nord, Lisbjergvej 13, Lisbjerg

Kontakt/info: Knallertkoordinator knallert@mbu.aarhus.dk

Kurset varer minimum 15 dage og maximum 5 uger.

Du kan starte på undervisningen når du er fyldt 14½ år.

Du vil modtage dit nye kørekort ca. 14 dage efter din 15-års fødselsdag. Du kan rekvirere et midlertidigt ved at kontakte knallert@mbu.aarhus.dk. Du skal her oplyse dit cpr. nummer, dato for køreprøve og holdnummer.

Når UngiAarhus udbyder et hold vil der udsendes en sms til personer på venteliste. Du kan så tilmelde og betale direkte på hjemmesiden og kort efter vil du modtage en bekræftelse, samt en mail med flere informationer

Du bør derfor kontrollere at dine oplysninger her på UngiAarhus er korrekte, så vi har mulighed for at sende vores materiale til dig.

Når du starter skal du bruge:

Til Førstehjælp: Sygesikringsbevis

Til Knallertkørekort: Pas eller dåbs/navneattest og et foto der opfylder kravene til kørekort. Dem kan du læse her:

http://www.aarhus.dk/da/borger/pas-og-koerekort/Krav-til-foto.aspx

Undervisningen indeholder 8 timers førstehjælp, 30 lektioner af 45 minutter med knallertteori og kørsel, samt en afsluttende køreprøve.

Teorien foregår på en af de to overstående adresser og kørsel lige ved siden af. Det får du mere information om, når du inviteres på et hold.

Har du taget trafikrelateret førstehjælp til unge knallertførere et andet sted, kan du naturligvis springe det over, forudsat du har gyldigt bevis for det.

Hvis du vil forberede dig mens du venter på at blive optaget på et hold, kan du finde meget af undervisningsmaterialet hos Sikker Trafik, hvor du også kan gennemføre en test prøve.

Gå til siden her. http://www.sikkertrafik.dk/site/knallertteori/elevside.aspx

 

 

Held og lykke med kørekortet.

Ungdomsskolen har ansvar for

Ungdomsskolen har ansvar for

 • At informere de unge om, hvor og hvornår der er plads på knallerthold

 • At kontrollere, at knallerteleverne er min. 15 år og 6 mdr., når de starter på undervisningen

 • At undervise i lille knallert i overensstemmelse med kravene 

 • At kontrollere, at eleverne overholder kravene til fremmøde

 • At gennemføre teoriprøve og praktisk prøve for eleverne

 • At hjælpe knallerteleverne med at udfylde kørekortansøgning

 • At knallerteleverne afleverer: 

  • et foto, der opfylder kravene til kørekort 

  • et kopi af bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere. Kurset må højst være 1 år gammelt, når de går til praktisk prøve

Ved bestået køreprøve:

 • At kontrollere elevens identitet, samt at eleven har sædvanlig bopæl i Danmark

 • At udfylde elevens stamkort (skal underskrives af eleven), når køreprøven er bestået 

 • At indsende stamkort, kørekortansøgning og foto til Borgerservice

 • At udstede et midlertidigt kørekort til de elever, der er fyldt 16 år, når de består den praktiske prøve

Ved ikke-bestået teori- eller praktisk prøve:

 •  At tilbyde eleven en ny prøve, mod gebyr.   

Knallerteleven har ansvar for

 • At betale for knallertundervisning

 • At medbringe et foto, der opfylder krav til kørekort, til ungdomsskolen

 • At gennemføre kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere og at aflevere kopi af kursusbeviset på ungdomskolen

 • At gennemføre knallertundervisningen og gå op til teori- og køreprøve 

Kommunen har ansvar for

 • At ungdomsskolen udbyder knallertundervisning

 • At der bliver opkrævet betaling for knallertundervisningen

 • At indberette til kørekortregistret, at der skal udstedes kørekort til en ansøger (sker via Borgerservice)