Alberts X:

Alberts X er navnet på Ungdomsskolens indsats overfor undervisningspligtige unge, som oplever at de ikke fungerer i deres nuværende skoletilbud eller hvis skoletilbuddet er ophørt. Der arbejdes med styrkelsen af de faglige, personlige og sociale kompetencer som giver mening for den unge lige nu og her.  AX tager udgangspunkt i hvor den unge er lige nu, hvilke interesser den unge har og planlægger derved et forløb ud fra dette. Forløbende der planlægges for den unge, kan være alt fra praktikforløb, fagboosterforløb, deltage i ungdomsskolehold eller en støttende mentorordning, alt sammen med fokus på at få den unge styrket tilbage i et uddannelsesforløb. AX arbejder ud fra den gode relation mellem den professionelle og den unge.

Ung i Erhverv:

Er ungdomsskolens "Praktik" program. Dette bliver tilbudt til utilpassede, skoletrætte unge der trænger til at lærer lidt om livet uden for skolen.

OCN:

Open College Network, OCN, er en metode til at bedømme dine praktiske færdigheder og funktioner, så du kan få et formelt bevis på noget af det, du kan.

OCN-beviset kan fortælle om meget forskellige ting, du har lært rundt omkring - for eksempel i virksomhedspraktik, på kurser og produktionsskoler, i STU-undervisningen og mange andre steder.

Ideen med OCN er at give dig som ung et troværdigt bevis på det, du har lært. Et bevis du kan bruge, når du senere søger arbejde, uddannelse eller videre kvalificering efter skolen.

MOT:

MOT er en holdningsskabende tilgang, som arbejder for og med unge, målet er at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøet. MOT er en helhedsmodel for hvordan en kommune eller skole kan arbejde med unge. Programmet henvender sig til 7.-9. klasse i folkeskolen. Der er fokus på de unge i skolen og i fritiden. MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod.

Trivselspsykologi:

I Ungomsskolen arbejder vi med 6 ugers forløb omkring trivsel i folkeskolen - det gør vi i samarbejde med forskellige skoler og det handler om hvordan man kan styrke fællesskabet i skolen, herunder særligt de unges sociale kompetencer, men især også de unges personlige kompetencer. De unge kommer til at mærke sig selv og andre for bedre at kunne navigere i komplekse sociale kontekster med inklusion som omdrejningspunkt.

Workshops på skolerne:

Vi samarbejder i ungdomsskolen med en lang række folkeskoler, 16 ialt. Disse skoler henvender sig ofte og spørger om ikke vi fra ungdomsskolen kan være behjælpelige med afholdelse af workshops omkring forskellige livsmestrings forløb. Det kan være alt fra Sexual undervisning, til etik på internettet hvor vi arbejder meget med brugen af sociale medier - det kan også være omkring kvalificeret selvbestemmelse omkring fremtidens mange komplekse valg, herunder uddannelse mv.