Medlemmer med særlig behov for støtte og opmærksomhed

I Vejlby Fritidscenter har vi ca. 15 børn og unge, der har en form for handicap, der kan kræve en særlig opmærksomhed for at deres klubdag kan fungere godt. Det kan blandt andet dreje sig om børn og unge med ADHD/ADD, autisme eller fysiske handicaps. Vi er meget optaget af at støtte disse børn og unge således, at de oplever en tryg og udviklende hverdag.
 
Personalet er jævnligt på kursus og uddannelse, men den vigtigste samarbejdspartner er barnets netværk. Her henter vi vigtig sparring omkring medlemmets trivsel og udvikling.
 
Vi er også opmærksomme på at indrette vores klublokaler således at lokalerne virker støttende på disse børn og unge. Vi udarbejder handleplaner, der skal sikre at barnet/den unge får den optimale støtte.
 
Da vi vægter samarbejdet med forældre meget højt, har vi en møderække, som vi arbejder efter.
Møderækken ser således ud:
 

Barnet/den unge starter typisk i Vejlby Fritidscenter efter sommeren i augustmåned.

  1. Der afholdes info/overleveringsmøde med forældre og SFO inden sommerferien.
  2. De første 4 måneder lærer vi barnet/den unge at kende. 
  3. Opfølgningsmøde med forældre, hvor der laves en fremtidig mødeplan.
  4. Inden 6 måneder skal der laves en handleplan på barnet/den unge, som præsenteres for forældrene.
  5. Indenfor 12 måneder skal handleplanen afprøves og der afholdes forældremøde, hvor der orienteres om arbejdet.
  6. Der laves nye handleplaner hver gang, der afholdes forældremøde, som afholdes ca. hver 4 måned.
 
Det er vigtigt, at forældrene ligeledes er trygge ved klubben således, at forældrene altid henvender sig i klubben, når der opstår spørgsmål og andre usikkerheder.