Værdigrundlag
 
 
Værdigrundlaget for Århus Kommune er:
 • Troværdighed
 • Respekt
 • Engagement 
 

Vejlby Fritidscenters værdigrundlag er:

 
Keep It Simple, vi vil igennem vores arbejde finde de bedste arbejdsmetoder således, at papirarbejdet bliver mindst muligt og at samværet med medlemmerne får masser af tid.
 
Menneskesynet på medlemmerne er, at de medlemmer, der kan opføre sig ordentligt, gør det og de medlemmer, der gerne vil opføre sig ordentligt, skal måske have støtte hertil.
Vi har fokus på ressourcer, dvs. hvad de unge er gode til og igennem respekt og anerkendelse støtter vi op om, at medlemmerne fortsat udvikler deres potentialer.
 
Fællesskab og indivitualitet - Vi tilstræber hele tiden at skabe en fornuftig balance mellem inklusion, integration og segregation, så alle vores medlemmer opbygger deres selvværd. For vores medlemmer med særlige behov prøver vi at skabe en vekselvirkning mellem, at de har mulighed for at søge tryghed blandt ligestillede og at de møder udfordringen med at dele aktiviteter og fællesskab med jævnaldrende unge uden særlige behov.

 

Vi siger ”ja”
Vi er autentiske voksne, som tør sige et "ja" til vores medlemmers ideer og udfordringer samt troen på at tingene kan forandre sig. Vi ønsker at give vores medlemmer et ansvar for dagligdagens opgaver og arrangementer. Vi arbejder på at ”gribe dagen” ("Carpe Diem") og tage de oplevelser dette måtte medføre.
Vi er meget ivrige efter at sikre at vores medlemmer har indflydelse på egen klubdag, men ved også, at vi har et voksenansvar.
 
”Medindflydelse og medbestemmelse er vigtige træningsredskaber, når selvbestemmelsen skal udfoldes. Men det holder ikke at overlade det fulde ansvar til børn og unge, når det de har brug for er voksent lederskab, der er i stand til at se helheder og sammenhænge i deres liv. (hentet fra "Hold kæft og svar igen" s.16)”.
Vi siger ligeledes et "ja" til hinandens ideer og udfordrer kollegaer på at finde nye skæve vinkler og løsninger i vores arbejde. Principper fra den Kreative Platform bringes i spil og vi lader os rive med af den kreative galskab.
 
Vi er en sund klub
Vi er sunde på følgende områder:
 
Arbejdsmiljøet, hvor vi arbejder på fleksibilitet og tryghed. (Se afsnittet om ”Den arbejdsglade arbejdsplads”).
 
Kost, vi prioriterer at give vores medlemmer energifyldt kost, således de har en god mulighed for at få en god klubdag. Vi sælger ikke slik og forsøger at påvirke vores medlemmer til ikke at spise for meget dårligt mad. Vi laver ligeledes sundhedsuger.
 
Motion, alle vores medlemmer får mulighed for at dyrke motion dagligt, da lokaler samt aktivitetsplaner giver mulighed for dette. De medlemmer, der har svært ved at gribe denne mulighed, forsøger vi at motivere dertil.
 
På det psykiske plan, vi er optaget af at kunne støtte vores medlemmer i at blive stærke på det psykiske plan og være i såkaldt mental topform. Således kan medlemmerne træffe sunde valg for dem selv og deres kammerater. Vi arbejder med begrebet "robuste børn" samt træner vores medlemmer i det at kunne samtale om egne tanker samt at kunne finde roen gennem mentaliseringsaktiviteter.
 
 
Rummelighed/inklusion
Underværdier: forskellighed, respekt og forståelse. Følgende udsagn dækker denne værdi:
 • Vi kan og vi giver aldrig op.
 • Plads til forskellighed.
 • Fælles forståelse for forskelligt arbejde.
 

Grøn klub. 
I Risskov-Ellevang Fritidscenter køber vi i så vid mulig udstrækning økologiske varer hos ABCatering og vi tilstræber at leve op til de 60% økologi, som Aarhus Kommune ønsker det.

I forhold til bæredygtighed så har vi fokus på affaldssortering. 

Alle klubber har fokus på energibesparende tiltag i deres huse.

Vi skal iværksætte en række pædagogiske tiltag, hvor vi italesætter madspild og værner mod dette. Idéen med at tømme køleskabet hver torsdag eller fredag er rigtig god for alle afdelinger!
 
Sikker på hjul.
Gældende for hele Risskov-Ellevang Fritidscenter: Er du ude i trafikken, og har hjul under dig, skal du have hjelm på!

I hver afdeling vurderes der individuelt om medlemmer skal have sikkerhedsudstyr på ved en given aktivitet. Alle arbejder ud fra princippet ”sund fornuft”.

 

For at værdierne kan komme til at leve i vores klubmiljø er følgende forudsætninger nødvendige:

 • Engagement 
  – vi vil værdierne og vi kan se os selv i dem
 • Ressourcer 
  – der skal være tilpas nok ressourcer for at føre værdierne ud i klublivet
 • Handling 
  – vi gør noget aktivt for at gøre værdierne levende i hverdagen.