Unge FællesSkaber

Unge FællesSkaber Aarhus er en fælles arbejdstitel, der dækker over de events, UngiAarhus har prioriteret på tværs af de fire UngiAarhus-områder.

I UngiAarhus bruger vi energi og ressourcer på Unge FællesSkaber Aarhus. Det gør vi med ønsket om at give unge i Aarhus Kommune mellem 11 og 17 år mulighed for, at de kan deltage aktivt i at skabe events i byen.

Det er Ungdomsskolen, klubber og legepladser i UngiAarhus, der står sammen om at give de unge forskellige muligheder for at udfolde sig flere steder, i mange forskellige udtryksformer og med afsæt i de unges engagement. Vi tilstræber altid, at der er andre aktører, foreninger, interessenter med i arbejdet om Unge fællesSkaber Aarhus.

Vi inddrager de unge og får øje på andre omkring dem, og vi netværker og ser mulighederne i at skabe sammen.

Unge FællesSkaber Aarhus har nogle unikke punkter, som vi arbejder for at få med i alle forløb:

  • Læringsforløb på flere niveauer - for både unge og ansatte,
  • Konkret output-orienteret,
  • Fællesskaber for alle,
  • Kulturoplevelse,
  • For, med og af unge.

Unge FællesSkaber Aarhus dækker i 21017 over forskellige event som OMG!, Gelleraps, U-film, Vårsalong og Musikstarter.

Zummertime

Information

Unge FællesSkaber 
UngiAarhus 
Grøndalsvej 2
8260 Viby J.

Samarbejdspartnere