Kære forældre til børn og unge i Skjoldhøj Fritids- og ungdomsklub

Der har i mange år været en god tradition for og erfaring med at have et forældreråd for vores fritids- og ungdomsklub i Skjoldhøj.
Derfor vil vi gerne invitere 3-5 forældre til at deltage i forældrerådet.

Vi har rigtig gode erfaringer med at have et forældreråd i forhold til at reflektere og kvalificere vores pædagogiske praksis. Det er en relevant måde at inddrage jer forældre i klubbens hverdag og vi anser jer som en vigtig medspiller i forhold til at vi som Fritids- og ungdomsskole tilbud hele tiden kan udbyde og målrette det gode tilbud til jeres børn. 

Vi prioriterer at bruge forældrerådet til at have pædagogiske diskussioner, overvejelser om prioriteringer og forældresamarbejdet generelt.

Emner kunne f.eks. være: udbud af aktiviteter, prioriteringer af personaletimer til overnatninger/ture, den gensidige afstemning af forventninger mellem klub og forældre osv.

Vi mødes 2-3 gange årligt i ca. 1½ time af gangen. På møderne vil der altid være en leder og en fra personalet tilstede.

I er velkomne til at kontakte undertegnede eller Afd. Leder Tor Fjellstad (torfj@aarhus.dk) , hvis I er interesseret i at medvirke i vores forældre råd.

 

Vi håber at I har lyst til at bidrage til det gode fritidstilbud for unge i Skjoldhøj.