Vi er UngiAarhus

Alle børn og unge i Aarhus Kommune skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentialer - Børne- og ungepolitikken

UngiAarhus er en del af Magistraten for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Vi tager os af offentlige fritidstilbud til børn og unge mellem 10 og 18 år i Aarhus - og for unge med vidtgående behov helt op til 21 år. 

Vi har fritids- og ungdomsklubber, der dækker alle skoledistrikter sammen med vores ungemiljøer, og sammen med de pædagogisk ledede legepladser og ungdomsskole, dækker vi bredt over børn og unge fritid. Du kan læse mere om vores opgaver i FU-planen herunder.

UngiAarhus er delt op i fire områder: Nord, Vest, Syd og Gellerup/Toveshøj, og hvert område har sin egen ledelse og bestyrelse. 

Læs mere om UngiAarhus NORD
Læs mere om UngiAarhus VEST
Læs mere om UngiAarhus SYD
Læs mere om UngiAarhus Gellerup/Toveshøj

UngiAarhus er vi også en del af en række bydækkende aktiviteter for børn og unge. Vi arbejder sammen med folkeskolerne i Aarhus, og vi tilbyder forskellige brobygningsforløb til unge, som har brug for et løft for at starte på en gymnasial uddannelse.

Information

UngiAarhus
Grøndalsvej 2, 
2. etage
8260 Viby J

uiaa@mbu.aarhus.dk

Send digital post
Læs mere om digital post

FU-Chef
Toke Agerschou
Tlf: +45 29 20 90 29
e-mail: toag@aarhus.dk

Administrativ Leder
Kurt Høholt

Tlf: +4523 23 57 57
E-mail: kuho@aarhus.dk

________________________

FU-ledere

UngiAarhus NORD
Ove Petersen

Tlf: +45 29 20 90 95
e-mail: op@aarhus.dk

UngiAarhus VEST
Jette Dahl

Tlf: +45 51 57 57 57
e-mail: dahl@aarhus.dk

UngiAarhus SYD
Mads Erik Seiersen

Tlf: +45 41 85 71 00
e-mail: maerse@aarhus.dk

UngiAarhus Gellerup-Toveshøj
Anders Glahn

Tlf: +45 51 57 50 33
E-mail: angl@aarhus.dk