Jagten på magten

 

Springbrættet til et godt ungdomsliv.

 

Hvis du gerne vil have indflydelse og være med til at bestemme eller hvis du har ideer til, hvad unge kan gøre for at forbedre noget eller starte noget nyt – så kan du blive unge-ambassadør på din lokale unge-ambassade.

Fremtiden har brug for unge med nye initiativer

 

I Ung i Aarhus – Nord har vi en unge-ambassade i hvert af de tre områder (Grenåvej Øst, Grenåvej Vest og Randersvej). På unge-ambassaden ta’r de unge magten! og er med til at gennemføre egne ungdomskulturelle projekter, aktiviteter, ture, events og arrangementer der kan være til glæde dem selv og for andre unge.

 

Ambitionen er:

 • At give de unge indflydelse på det lokale ungdomsliv – og høre dem om deres eget syn på ungdomslivet.
 • At give de unge mulighed for at udforske deres vilde drømme og ideer – samt komme med indholdsmæssige input til deres skole- og fritidsliv.
 • At de unge lærer hinanden at kende på tværs af skolerne.
 • At de unge er med til at videreudvikle ambassadørtanken.
 • At de unge arbejder med demokrati og indflydelse.
 • At de unge lærer noget om iværksætteri, projektmageri, innovation og demokrati, samt de utrolige muligheder skole- og fritidslivet rummer.
 • At mindst 2 nye ideer bliver omsat til konkrete projekter i det kommende år.
 • At alle de deltagende unge, bliver tilknyttet et projekt eller en angement i løbet af året.

 

Unge der laver noget for unge, gerne sammen med voksne.

 

Unge-ambassaden er også en baggrundsgruppe, der fungerer som en slags støttegruppe for Ungebyrådets repræsentanter fra Ung i Aarhus Nord. Man kan sige, at baggrundsgruppen er et  tværgående elevråd, hvor der sidder unge fra forskellige skoler – Så de repræsenterer også dig!

 

Ungebyrådet:

 • Ungebyrådet kan sende fire indstillinger om året til det voksne byråd, som politikkerne har forpligtet sig til at behandle.
 • Det voksne byråd kan også bede Ungebyrådet om at komme med en udtalelse i aktuelle sager.
 • Nogle af de ting som ungebyrådet og baggrundsgrupperne har arbejdet med de seneste år er bl.a.; Sund skolemad, Niveau inddeling af klasser, Unge-kort, Ungecafé, Forbedring af parker, bedre undervisnings-miljø, og alternative (syngende) skraldespande

 

Du kan få mere information om unge-ambassaden, unge-byrådet og din muligheder for indflydelse og medbestemmelse ved at kontakt en af de tre ungdomsskoleafdelingsledere i Ung i Aarhus.