Information

SUB Midler i NORD

Vejlby Vest materiale
Vejlby Vest ansøgningsskema

Trige materiale
Trige ansøgninsskema

 

SUB midler i VEST

Bispehaven materiale
Bispehaven Kriterier for ansøgning
Bispehaven ansøgningsskema

Frydenlund materiale
Frydenlund ansøgninsskema

Langkærparken materiale
Langkærparken ansøgninsskema
Langkærparken vejledning 
Langkærparken evalueringsskema

SUB midler i SYD

Viby Syd Materiale
Viby Syd ansøgningsskema

 

Evaluering

Evalueringsskema til projekterne

 

Støttemidler til foreningsarbejde i Socialt Udsatte Boligområder - SUB Midler

Aarhus kommune har afsat puljer til en række udsatte boligområder

Puljerne er tiltænkt styrkelse af foreningsarbejde i områderne. Både foreninger og enkeltpersoner kan søge i puljerne. Der gives midler ud fra følgende retningslinjer: 

Puljerne er midler til et tæt lokalt samarbejde om et bedre børne- og ungdomsliv, der

 • Styrker unges aktive medborgerskab gennem deltagelse i fritids- og fore­ningslivet
 • Styrker unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Styrker civilsamfundet i udsatte boligområder

 

I fordelingen af midlerne lægger vi vægt på

 • At midlerne bruges i området – eller den umiddelbare nærhed
 • At midlerne bruges ind i lokalområdets udfordringer
 • At der er løbende dialog med frivillige, foreningsliv m.v. om ideer og mulige indsatser
 • At alle parter, som indgår, bidrager med det, de kan i forhold til at nå det fælles mål om at styrke fritids og foreningslivet og understøtte de unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse
 • At enhver indsats understøtter, at lokale unge, frivillige og andre ressourcer og målgrupper tager hånd om udfordringer, fordi de kan sætte retning, få indflydelse og hjælp til det, de har brug for
 • At enhver indsats er bæredygtig - gennem lokal forankring og lokale samarbejdspartnere og potentiale til fortsættelse og forankring
 • At enhver indsats understøtter sammenhæng og synergi, når fokus og målgrupper ’overlapper’, hvor frivillige, foreninger mv. søger
 • At enhver indsats sikrer koordinering og medtænker frivillige & foreningsliv, hvor professionelle aktører søger

 

Sådan søger man

 • Ved ansøgning bruges det ansøgningskema, der ligger på denne side. Man kan få hjælp til at udfylde skemaet fra FU
 • Ved opfølgning bruges det evalueringsskema, der ligger på denne side Man kan få hjælp til at udfylde skemaet fra FU
 • Vi lægger vægt på formidling, der synliggør og inspirerer – lokalt og for lederrådet