Aarhus Byråd har vedtaget, at fritidstilbuddet for 4. klasse overgår fra SFO til fritidsklub pr. 1. august 2017.

For forældre med børn i de nuværende 3. klasser kan det give anledning til flere spørgsmål både om overgangen til fritidsklub og om, hvad man kan forvente sig af et klubtilbud.

Her på siden vil vi løbende opdatere med nye spørgsmål og svar, og siden skal ses som et supplement til den dialog, som også vil finde sted lokalt mellem forældre og de lokale fritidsklubber.

Hvad er en fritidsklub?

En fritidsklub er et tilbud til de børn, der går i 5. og 6.klasse – og fra august 2017 også børn fra 4.klasse. Der ligger en fritidsklub i alle skoledistrikter på nær ved Viby Skole, hvor der er en på vej.  

Fritidsklubben åbner, når skoledagen slutter – lukketiderne kan variere lokalt.

Mange steder ligger klubben på skolen eller i skolens umiddelbare nærhed. Enkelte steder ligger klubben lidt længere væk.

Fritidsklubben er et pædagogisk tilbud; akkurat som SFO´en. Men til forskel fra SFO´en bliver børnene ikke krydset ind, når de kommer, ligesom de ikke bliver krydset ud, når de går.    

Fritidsklubberne har i høj grad et lokalt præg, og derfor er der forskel på, hvad de enkelte klubber tilbyder.  Du kan læse mere om klubben i dit skoledistrikt her på ungiaarhus.dk.

En tryg overgang fra SFO til fritidsklub

Vi har stor opmærksomhed på at sikre, at børn, som begynder i fritidsklub efter sommerferien, får en tryg overgang. Derfor vil SFO´en og fritidsklubben i de enkelte skoledistrikter, planlægge overgangsaktiviteter, som skal sikre det. Det vil I høre mere om i jeres lokale SFO, når det bliver relevant.

Erfaringen siger, at de fleste børn er begejstrede for det nye, og at de hurtigt falder til i klubben, mens nogle kan være lidt mere afventende og måske have brug for en hjælpende hånd. Uanset hvor de er, vil SFO-personalet og klubpersonalet være optaget af at hjælpe dem bedst muligt.

Jeg vil gerne melde mit barn ind i fritidsklub. Hvordan gør jeg?

Hvis du vil indmelde dit barn i fritidsklub, skal du gå ind på Digital Pladsanvisning, logge på med NemID og tilmelde barnet fritidsklubben i jeres område. 

Dit barn bliver ikke automatisk overflyttet til fritidsklub, fordi det er forældrene, der sammen med barnet skal beslutte, om det er et tilbud, I gerne vil benytte jer af.

Her kan du læse mere om tilmelding til klub

Hvad koster det at gå i fritidsklub?

Taksten for fuldt medlemskab i fritidsklub i 2018 er 718 kroner pr. måned.

Differentieret kontingent (gælder nogle klubber) 
I nogle fritidsklubber er der mulighed for at vælge at tilmelde sig deltidsaktiviteter. Hvis det er en mulighed i din lokale klub, kan det læse mere om det på den enkelte klubs hjemmeside her på ungiaarhus.dk

Reduceret takst
Byrådet har besluttet, at seks klubber har en reduceret takst. Her koster et årsmedlemsskab 221 kroner.
De seks klubber er:

  • Klubben Rosenhøj 
  • Klub2teket, Hasle (Klub/Legeplads Hasle)
  • Klubben i Gellerup, KLIG (Klub/Legeplads Gellerup)
  • Klubben i Toveshøj, KLIT (Klub/Legeplads Toveshøj)  
  • Klub 3, Charlottehøj (Klub3-Ungemiljø Sødal)  
  • Huset Ellekær (Klub/Legeplads Ellekær)

Friplads
De almindelige regler for friplads gælder også for fritidsklubben. Dog ydes der ikke søskende-tilskud til børn i klub.  

Her kan du læse mere om friplads på Pladsanvisningens hjemmeside (åbner nyt vindue)

Her kan du læse mere om takster og betaling på aarhus.dk (åbner nyt vindue)

Er der morgenpasning?

Der er ikke morgenpasning i fritidsklub. Klubben åbner typisk, når skoledagen slutter.

Har fritidsklubberne åbent i ferier og på helligdage?

I modsætning til børnehave og SFO, er der ikke pasningsgaranti i klubben.

Det betyder, at de fleste fritidsklubber har lukket et par uger i sommerferien og enkelte andre helligdage. Der er dog lokale forskelle, som du kan læse mere om på den enkelte klubs hjemmeside her på ungiaarhus.dk

Børn med særlige behov

Der er pasningsgaranti for børn med særlige behov; det vil sige børn, der får vidtgående støtteressourcer eller børn, der går i specialklasse. Det betyder, at de har krav på pasning på alle skolefrie dage – og det bliver aftalt nærmere lokalt i klubben. 

Børn med særlige behov kan få dispensation til at blive i SFO til og med 7.klasse. Taksten er så den almindelige SFO-takst.

UngiAarhus 
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

uiaa@mbu.aarhus.dk

ungiaarhus.dk