Områdeudviklingsplan for UngiAarhus SYD

OmrådeUdviklingsPlanen, OUP udarbejdes hvert andet år på baggrund af en kvalitetsrapport og heraf følgende kvalitetssamtale for området. Du kan finde den seneste kvalitetsrapport og referat af kvalitetssamtalen herunder. 

Kvalitetsrapport 2017

Bilag Kvalitetsrapport 2017

Referat Kvalitetssamtale januar 2018

 

Områdeudviklingsplanen for 2018-2020 er udformet som en arbejdshåndbog. Den er tænkt og udformet som et arbejdsredskab for alle ansatte med henblik på at kunne bruges til personalemøder og i hverdagen. Den indeholder beskrivelser af indsatser og fokusområder, som vi prioriterer i UngiAarhus SYD. Indsatserne er beskrevet som arbejdsgrundlag for vores ydelser.

Planen indeholder også de modeller, der ligger til grund for vores arbejde samt kalender og kontaktoplysninger. Vi har desuden valgt at tage Børn og Unges kommende mentale model med, da den skal lægge til grund for de lokale indsatser, der efterfølgende skal beskrives i samarbejde med skole og dagtilbud. Indsatserne bygger på og omsætter Børne- og Ungepolitikken samt plan for Fritids- og Ungdomsskoleområdet.

Du finder en kopi af områdeudviklingsplanen her: