Ungerådet

Børn og Unge-byrådet fungerer som de unges talerør til de voksne politikere, og arbejder hvert år med at lave tre til fire indstillinger som vil blive taget op af det voksne byråd. Som i det voksne byråd, består Børn og Unge-byrådet af 31 unge valgt ind fra de forskellige UNGiAarhus områder. Derved fungerer Børn og Unge-byrådet som en slags ”skyggebyråd” til det rigtige byråd og arbejder også med mange af de samme politiske emner.

Som i det voksne byråd, finder de seks til syv årlige møder for Børn og Unge-byrådet sted på rådhuset i rådhus salen. Foruden møderne, har man mulighed for at deltage i en række arbejdsgrupper og udvalg og herigennem arbejde med emner man syntes er spændende.

Tidligere indstillinger fra Børn og Unge-byrådet spænder bredt fra sundere skolemad, at få skøjtebanen ved musikhuset tilbage, bedre førstehjælps og seksualundervisning til bedre UU-vejledning, mulige fællesskaber på tværs af skoler og en fælles ungeplatform.

Som noget nyt vil Børn og Unge-byrådet i år og fremover også uddele en Ungepris til en person eller organisation de mener gør noget særligt for børn og unge i Aarhus kommune. I år gik prisen til Benjamin Sibbesen der arbejder som skolesocialerådgiver på Sødalskolen og som fungere som bindeled mellem socialforvaltningen og skolen.

I UNGiAarhus SYD har vi en baggrundsgruppe kaldet Ungerådet SYD. Fra Ungerådet SYD bliver der hvert år valgt kandidater ind til Børn og Unge-byrådet. Foruden de der bliver valgt ind, består Ungerådet af unge der syntes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik der vedrøre Børn og Unge. Ungerådet mødes forud for hvert møde i Børn og Unge-byrådet, for sammen at finde ud af hvad vi i område SYD mener er vigtigt at de der er valgt ind skal tage med til mødet. Foruden at bakke op om de indvalgte kandidater, har Ungerådet også mulighed for lokalt i område SYD at lave initiativer og arrangementer, for eksempel for unge på tværs af skolerne. Hvert år får ungerådet 50.000 kroner til deres arbejde.

Som startskud på næste valgperiode, har vi i område Vest planlagt en tur til Ung Konference 2015 i Svendborg på Fyn. Turen skal fungere som inspirationstur inden opstarten i Børn og Unge-byrådet, hvor de gode ideer til videre kan udvikles og man får mulighed for at være sammen med andre unge der deler samme interesser. Og vi arbejder også på at de unge kan deltage på Folkemødet 2016 på Bornholm.   

Ungerådet

UngiAarhus SYD
Ungdomsskolen
Grøndalsvej 2
8260 Viby J.

_____________________

Tovholder Ungerådet SYD
Thomas Lundgren Pallesen
Tlf: 42 63 88 22
Mail: Thomas.Lundgren.Pallesen@UngiAarhus.dk

Camilla Pallesen
Tlf. +45 50 93 28 53
Mail: camilla.viig.pallesen@ungiaarhus.dk

Kathrine Iversen
Tlf: +45 60 45 92 41
Mail: kathrine.iversen5@ungiaarhus.dk

Koordinator i Ungdomsskolen SYD
Michael Rugaard Høgh Dam
Tlf: 21 46 66 78
E-Mail: mird@aarhus.dk

 

Links