Information

Kontaktinformation

UngiAarhus VEST
Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst

Leder af Klubskolen
Ulrik Jørgensen
Telefon: +45 21 73 46 22
Mail: ujo@aarhus.dk

Stine Aslak Yde, koordinator
Uddannelse: lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosofi
Underviser primært i fagene dansk, livsparat og fortælletime
Telefon: 41 85 90 08
Mail: ankay@aarhus.dk

Lærere i Klubskolen

Palle L. Østrup
Uddannelse: lærer
Underviser i fagene matematik, engelsk og livsparat
Mail: palos@aarhus.dk

Troels A. Henningsen, pædagog
Uddannelse: tømrer
Ansvarlig for værksted og udeliv
Mail: trah@aarhus.dk

Lars Steffensen, pædagog
Uddannelse: pædagog
Underviser i hjemkundskab, fitness og udeliv
Mail:
srla@aarhus.dk
 

Se billeder af personalet her

 

Om Klubskolen

Klubskolen er et alternativt skoletilbud under Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

Målgruppen:

Unge fra 7. klasse til 18 år, der af forskellige årsager har brug for et midlertidigt og anderledes skoletilbud. Der kan være tale om unge med behov for et afklaringsforløb ift. valg af fremtidig job/uddannelse eller med behov for et aflastningsforløb. Desuden kan der være tale om unge, der er i venteposition til f.eks. udredning, specialklasse, efterskole, anden uddannelse (fx Heltidsundervisningen) eller job.

På Klubskolen fokuserer vi på at skabe synlige mål for den enkelte elev, og der undervises derfor meget differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle livssituation. Klubskolen er et alternativ til eneundervisning, og ét af vores vigtigste delmål er nedbringe en aktuel belastningsgrad hos den unge. 

Undervisningen er praksisnær og oplevelsesbaseret og foregår i et roligt, trygt og struktureret læringsmiljø. Klubskolen fungerer som en øvebane for den unge, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt med specialpædagogisk og undervisningsmæssig støtte fra nærværende voksne.

Der undervises i dansk, matematik, engelsk og livsparat, og det er muligt i samarbejde med elevens distriktsskole at lade eleven gå til afgangsprøve i disse fag.  

Fremmødestatistik:

 

Klubskole Folder

Billeder fra Klubskolen
Klubskolen på Facebook