UngiAarhus har fokus på de ikke-uddannelsesparate

UngiAarhus går aktivt ind i opgaven med at understøtte de unges uddannelsesparathed og bidrager sammen med de unge, deres forældre, skolerne, UU og Ungdomscentret i at etablere indsatser, som kan hjælpe processen frem mod at blive klar til en ungdomsuddannelse. Det sker bl.a. gennem innovationsprojektet: En vej ind i Fællesskabet.

Læs mere om projektet her

UngiAarhus deltager i årgangsmøder på alle skoler i 7., 8. og 9.klasse. Efter årgangsmøderne i 8. og 9. klasse kan etableres særlige indsatser til de ikke-uddannelsesparate elever.

UngiAarhus bidrager bydækkende med indsatser, som understøtter de personlige og sociale kompetencer i form af robusthedsforløb samt med Ung i Erhverv.

Læs mere om robusthedsforløb her

Læs mere om forløb med Ung i Erhverv her. Find den bydel du bor i:

Aarhus NORD     Aarhus VEST

Aarhus SYD        Gellerup-Toveshøj

Det er også muligt at aftale lokale indsatser afhængig af behov.

Alle indsatser noteres i de unges vejledningsplan og afklares ifht opfølgning.

Der er lavet en målgruppe- og behovsanalyse for ikke-uddannelsesparate unge i Aarhus kommune. Den kan du læse her