Børn og Unge i Gellerup og Toveshøj

Bestyrelsen i UngiAarhus SYD

Som medlem af bestyrelsen får man stor indflydelse på kommunens tilbud til unge fra 5. klasse – 18 år. Det er bestyrelsen, som beslutter rammerne og indholdet af det samlede tilbud.

Tilbuddene ligger i fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser, ungemiljøer og i ungdomsskolen. Desuden omfatter tilbuddet også skolen for Heltidsundervisning, der er et undervisningstilbud til unge i alderen 14-18 år.

Byen er inddelt i fire geografiske fritids- og ungdomsskoleområder med hver sit fritids- og ungdomsskoletilbud. Hertil kommer skolen for Heltidsundervisning, der er et bydækkende tilbud.

Ved hvert tilbud sidder en bestyrelse. Bestyrelsen består af fire repræsentanter for organisationerne, to medarbejderrepræsentanter, tre forældrerepræsentanter og to unge- og elevrepræsentanter. Dog vælges der ikke ungerepræsentanter ved Heltidsundervisningen, da skolen ikke har et fritidstilbud.

Bestyrelsesmedlemmer
 

 

  Organisationsrepræsentanter Kontaktoplysninger
  Lone S. Jacobsen - Formand
Gymnasierektorforeningen

 
Tlf: 2181 2474 
Email: lj@vibygym.dk

 
  Niels Bjørnø - Næstformand
Kirkens Korshær Aarhus

 
Tlf: 3046 3043
Email: n.bjorno@kirkenskorshaer.dk

 
  Christian Rundager
Fundamentet

 
 
  Ivan Børsting
Aarhus Skolelederforening

 
 
  Ungerepræsentanter
  Jens

Karim

Angelina

Bertram

Khaled

 
  Forældrerepræsentanter
  Søren Nielsen
Solbjerg

Nicolai Zavilla
Skåde

Marie Danø
Beder

 
  Medarbejderrepræsentanter
  Heino Krüger Hermann
Beder Fritidsklub

Alireza Kouhi Lavasani
Ungdomsskolen

 
  Ledelsesrepræsentanter
  Mads Erik Seiersen
Fritids- og Ungdomsskoleleder

 
Tlf: 4185 7100
Email: maerse@aarhus.dk

 
  Rikke Herold
Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder

 
Tlf: 2144 0234
Email: 
rikher@aarhus.dk
 

 

UngiAarhus SYD

Send digital post
Læs mere om digital post 

UngiAarhus SYD
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Fritids- og Ungdomsskoleleder 
Mads Erik Seirsen
E-mail: maerse@aarhus.dk
Tlf.: +45 41 85 71 00

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Rikke Herold
E-mail: 
rikher@aarhus.dk
Tlf.: +45 21 44 02 34

Forretningsorden (åbner nyt vindue)
Styrelsesvedtægter (åbner nyt vindue)

 

Printvenlig oversigt over bestyrelsesmedlemmer

 

Referater:

2019

2018

2017

2016

2015

2014 (Oddervej)

2014 (Skanderborgvej)

2014 (Horsensvej)