Ulykkes- og ansvarsforsikring

I UNGiAarhus SYD har vi mange spændende og udfordrende aktiviteter for unge. Men der er altid risiko forbundet med at være aktiv, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold:

Aktiviteterne i ungdomsskolen dækkes IKKE af en kollektiv kommunal ansvars- eller ulykkesforsikring.

Det er som udgangspunkt skadevolderens eller den tilskadekomnes egen forsikring, der skal dække – de samme regler er gældende i folkeskolen. Det betyder, at det er elevens eller forældrenes eget forsikringsselskab, som skal dække ved tyveri og ulykker på rejse/ved sport samt ved skade på anden person.

Kun i tilfælde, hvor et uheld direkte kan tilskrives Aarhus Kommunes ansvarsområde, fx. på grund af mangelfuld instruktion, er eleven dækket af kommunens erhvervsansvarsforsikring.

Vi skal gøre opmærksom på, at aktiviteter med særlig risiko for uheld, som f.eks. motosportsaktiviteter, i flere forsikringsselskaber kræver en særlig påtegning.

Det er familiernes eget ansvar, at dette er i orden.